SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 20.930,77 € a l’Ajuntament de La Selva de Mar per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • DESPESES CORRENTS : 5.930,77 €
  • Arranjament camí del Rec de l’Horta d’en Cervera
  • DESPESES D’INVERSIÓ: 15.000,00 €

Instal·lació plaques solars per serveis de telecomunicació municipals

Aquest ajut s’engloba dins el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari per a l’any 2022.