SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 7.605,31 € a l’Ajuntament de la Selva de mar per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

Inversió en infraestructures de comunicacions (antenes i cablejat TV)

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions directes extraordinàries  a causa de l’Incendi forestal al paratge Cap de Creus de l’any 2021.