SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 47.397,12 € a l’Ajuntament de La Selva de Mar per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • DESPESES D’INVERSIÓ: 31.899,65 €
  • Secretaria Intervenció..: 8.333,33 €
  • DESPESES CULTURALS.: Contractació espectacles festes majors.: 5.629,35 €.
  • NOVES TECNOLOGIES: 634,79 €
  • CAMINS.: Arranjament camins municipals: 900,00 €

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022”.