SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.144,76 €uros a l’Ajuntament de la Selva de Mar  per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Actuació arxivística a l’arxiu municipal de la selva de mar.
Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines Any 2021.