Factura Electrònica

Per a lliurar les factures electròniques, cal anar a la següent bústia:  


Els codis DIR3 que cal posar a la factura electrònica són:

  • OC – Oficina comptable: L01171886.
  • OG – Òrgan gestor: L01171886.
  • UT – Unitat tramitadora: L01171886.