Inscripció xerrada de Primers Auxilis

Suport Vital Bàsic amb Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB i DEA)

tècniques fonamentals de Primers Auxilis

Dissabte 11/5 de 10 a 13h a Les Escoles de La Selva de Mar. Places limitades als 12 primers inscrits

Us preguem que només feu la inscripció si teniu la seguretat que hi podreu anar

Preguem només 1 inscripció per unitat familiar i preferiblement habitants del municipi de La Selva de Mar