Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

www.altemporda.org
Tel. 972 503 088

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.cat
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Figueres)

www.aeat.es
Tel. 972 508 000

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm. 3 Figueres)

www.seg-social.es
Tel. 972 500 365

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS DE FIGUERES

www.seuvirtual.net
Tel. 972 673 624

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Vilamalla)

www.cambra.gi
Tel. 972 525 556

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070