Centres de culte

Església de Sant Esteve

ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE

Confessió catòlica

Adreça: Pl. Camp de l’Obra

Telèfon: 972 126 069

Mossèn Jaume Angelats

Horari de culte: 2n i 4t diumenge de cada mes d’hivern a les 12.00 h del migdia