Formulari sol·licitud parada Fira Artesania 2024

escut
Ajuntament de La Selva de Mar

Reserva Fira Artesania

Introducció

Aquest formulari es el pas previ per a l’estudi i aprovació de la presencia de la vostra parada a la Fira d’Artesania. Al completar la sol·licitud accepteu les condicions de participació, per tant us preguem llegiu atentament les condicions de participació que trobareu en aquesta mateixa pàgina. L’enviament de la sol·licitud es un pas previ obligatori i no implica cap compromís d’aprovació.

CONDICIONS – OBLIGATORIA LECTURA

Condicions de participació i informació tècnica DATA, HORARI I SITUACIÖ: La fira d’artesania de La Selva de Mar es farà el dissabte 10 d’Agost. L’horari oficial de la fira és de 10.00 h a 21.00h. El lloc de la fira és: La Plaça de La Selva de Mar – Camp de l’Obra SOL.LICITUDS : Per participar a la fira caldrà presentar la sol·licitud i la documentació que s’especifica. Les sol·licituds d’acord el model facilitat per l’organització s’hauran de presentar preferentment de forma electrònica mitjançant el formulari de la web o a les oficines de l’Ajuntament de La Selva de Mar abans del dia 30 de juliol. CRITERIS DE SELECCIÓ: Es valoraran les parades que pel seu atractiu comercial o artístic, siguin interessants per la Fira. Es valorarà que els productes siguin de producció pròpia. L’organització de la Fira analitzarà les propostes rebudes dels productes a vendre. La selecció dels participants serà realitzada per l’organització de la fira seguint criteris de documentació, qualitat i originalitat, productes inexistents, ús de materials d’origen natural, renovables o reciclatge, productes de proximitat. DOCUMENTACIÖ REQUERIDA: Declaració responsable o inscripció al web Fotocòpia / NIF / CIF Fotografia de la parada Fotografia/es representativa dels productes Assegurança de Responsabilitat Civil de la parada Darrer rebut d’autònoms Còpia Registre Sanitari (per productes alimentaris) La declaració responsable i la documentació requerida es podrà formalitzar i incorporar al formulari web, i haurà de presentar-se de forma física a requeriment de les autoritats municipals en qualsevol moment anterior o posterior al muntatge de les parades TIPIUS DE PARADA: Es recomana que les parades portin tendal o altre tipus de coberta. Les parades de venda de pastisseria farcida i altres productes frescos han de ser refrigerades. En general, totes les parades d’alimentació han de complir els requisits d’higiene que preveu la normativa sanitària vigent. RESOLUCIO DE SOL-LICITUDS: L’Ajuntament de La Selva de Mar resoldrà les sol·licituds presentades segons la data de presentació, els productes exposats i la superfície desitjada. Es comunicarà als artesans si tenen I ‘autorització o no. MUNTATGE: El muntatge de les parades es realitzarà el dissabte a partir de les 8 h, tenint present que a les 10 h ha d’estar tot preparat (amb vehicles fora) per obrir la Fira al públic. DESMUNTATGE: Dissabte es desmuntarà a partir de les 21:30h aproximadament. Cal deixar l’espai ocupat en bones condicions de neteja. ALTRES CONDICIONS: L’Ajuntament comunicarà als artesans sol·licitants l’acceptació de la parada i l’import total que hauran d’abonar dins dels terminis establerts i mitjançant pagament en efectiu o transferència al compte municipal que es determini. Els comprovants de pagament s’hauran de presentar a les oficines de l’ajuntament de la Selva de Mar o al correu electrònic ajuntament@selvamar.cat abans del 5 d’agost de 2024. APORTACIÓ MÍNIMA PER PARTICIPAR A LA FIRA DE L’ARTESANIA: Taxa per parades situades en terrenys d’us públic de La Selva de Mar 50€ (preu final un cop aplicada la bonificació extraordinària de l’Ajuntament de La Selva de Mar) CONDICIONS FINALS: L’Ajuntament de la Selva de Mar es reserva el dret de fer canvis en funció de les previsions meteorològiques, tant pel que fa al dia com al lloc i està facultat per decidir en tot allò que no estigui previst en aquesta normativa. Tots els artesans, pel sols fet de signar la sol·licitud d’inscripció per participar a la Fira, queden obligats a sotmetre’s a les presents bases de participació i qualsevol incompliment pot comportar la suspensió immediata de l’autorització. TRACTAMENT D’EXCEPCIONS TALS COM PARADES DE MAINADA: És tradicional la presencia de parades improvisades de nens i jovent. Amb el fi de facilitar la seva presencia, a la vegada que protegim tant els drets de la resta de parades com la seguretat de la mainada, aquestes parades hauran de ser prèviament presentades sota el paraigües d’una associació responsable de pares, escola o cultural. Aquesta associació es responsabilitzarà de la seva seguretat i de minimitzar possibles riscos. En tot cas les parades hauran de situar-se en un espai clarament delimitat i amb suficient separació de la resta de parades professionals. L’Ajuntament es compromet a facilitar material necessari tal com taules i cadires, que quedaran sota la responsabilitat de dita associació.
Nom(Obligatori)
Adreça(Obligatori)

Com et podem contactar

Probablement ens agradaria parlar amb tu. Com t’estimes més que et contactem?
Adreça d'e-mail(Obligatori)
Quins productes artesanals comercialitzeu?(Obligatori)

Descripció de la proposta de parada:

ens agradaria saber mes de la vostra parada i projecte
necessitem saber l’espai que ocuparíeu a la nostra Fira
Deixeu anar els fitxers aquí o
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 1 MB, Max. files: 10.
    No oblideu penjar fotografia descriptiva de la vostra parada i productes. Si no podeu adjuntar part de la documentació, us heu de posar en contacte amb l’ajuntament. Recordeu que no podeu participar si no disposeu de la documentació el dia de la Fira.