Situació geogràfica

sas_opt

Distàncies quilomètriques des de La Selva de Mar fins a:

Població     

Port de la Selva

Llançà

Cadaqués

Portbou

Figueres

Girona

Perpinyà

Banyuls -Sur -Mer

Distància

2,5 Km

8,1 Km

15,2 Km

24 Km

30,2 Km

69,8 Km

86,3 Km

97,8 Km

 

Google Maps