Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de La Selva de Mar fins a:

Població     

Port de la Selva

Llançà

Cadaqués

Portbou

Figueres

Girona

Perpinyà

Banyuls – Sur – Mer

Distància

2,5 km

8,1 km

15,2 km

24 km

30,2 km

69,8 km

86,3 km

97,8 km

Google Maps