Torres de Defensa

De les antigues muralles, avui plenament integrades en el paisatge urbà del poble, en resten quatre torres dels segles XVI-XVII, una època en què sovintejaven els atacs de la pirateria. Són la Torre del Camp de l’Obra, adossada a Can Vives, i la de la plaça de la Constitució (ambdues cilíndriques) i les del Carrer Estret i del Carrer Baix, rectangulars. Algunes conserven restes de matacans defensius.

(Text i imatges de: Pobles de Catalunya)