Torres de Defensa

“Quan el perill ve del mar cal protegir-se”.

La Selva de Mar ja havia demanat la fortificació de la parròquia de San Sebastià l’any 1398 pels constants atacs dels pirates i amb l’ajuda del Monestir de Sant Pere de Rodes, el castell de Sant Salvador i la parròquia de Sant Baldiri s’avisaven dels avisaments pirates.

A la darreria del segle XV, els habitants de pobles del litoral van rebre l’ordre reial de bastir torres de vigilància, torres de defensa a masos i fortificar les viles. 

Les antigues muralles avui resten plenament integrades al paisatge urbà formant el carrer de Dalt, davant l’ajuntament. Als voltants, hi en resten quatre torres dels segles XVI-XVI; són la Torre del Camp de l’Obra, adossada a Can Vives, i la de la plaça de la Constitució o d’en Birbe (ambdues cilíndriques) i les del Carrer Estret o d’en Bergés i d’en Picó a la baixada dels avis, de planta rectangular. Algunes conserven restes de matacans defensius.

Avui dia, tothom pot fer la ruta pel poble seguint les torres de defensa. Adjuntem l’enllaç al Maps per poder-les trobar més fàcilment. Llocs d’interès

 

 

Imatges: Roser Subirà