Museu del Trull de Can Rubiés

El trull

Antic Trull on s’hi feia oli. Convertit en Museu.

Horaris no disponibles