Museu del Trull de Can Rubiés

El trull
Foto: Roser Subirà

El Museu de l’Oli està situat dins l’edifici conegut com l’Espai Trull de Can Rubies, una ubicació que a part de l’espai dedicat al museu també la les funcions de Sala d’Exposicions durant els mesos d’estiu.

Actualment ja no s’utilitza aquest trull per fer-hi oli, ja que els vilatans prefereixen anar a les cooperatives properes. 

El Museu del Trull de Can Rubiés fa un recorregut històric del que fou la indústria més important de la població fins l’any 1956 quan va haver-hi una gran fredorada que va fer perdre quasi la totalitat de les collites i oliveres. Aquest fet juntament amb l’aparició del turisme, forçaren progressivament el seu abandó.

El museu resta obert els mesos de juliol i agost, en motiu de les exposicions d’art que s’hi mostren, tot i que amb prèvia petició a l’Ajuntament, es pot visitar en altres dates.

Horaris disponibles als cartells de les exposicions d’estiu. Possibles visites amb petició a l’Ajuntament.